طراحی و اجرای سازه های ال اس اف LSF

اسماعیل قاسمی: ۰۹۱۴۸۶۷۴۶۳۰

طراحی و اجرا و مشاوره سازه های سبک فولادی ال اس اف lsf بصورت پیمانکاری و پیمان مدیریتی تهیه مصالح اعم از سازه پوشش داخلی و نما

اسماعیل قاسمی

کرمان > شهر بابک

۰۹۱۴۸۶۷۴۶۳۰

تعداد بازدید: ۱۶۱

به روز رسانی: امروز ۲۳:۴۹

شناسه آگهی: ۱۲۶۹۰۲۴